dimecres, 8 de juny del 2011

Concentració del 25 de maig. (fotos)

MANIFEST DE L'INSTITUT MAREMAR


UN ALTRE CAMÍ ÉS POSSIBLE.

L’educació és un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té dret a accedir i l’Administració té el deure de garantir en condicions de qualitat i d’igualtat. A més, hi ha consens en la nostra societat sobre el fet que l’educació és la condició per fer possible una societat cohesionada i justa i que, perquè això sigui possible, l’ensenyament públic ha de ser l’eix vertebrador de tot el sistema educatiu.

Es vol fer creure la necessitat econòmica de les retallades quan es tracta d’una decisió política: es treuen recursos d’educació i sanitat i es donen als bancs que són els culpables de la crisi financera. L’educació no és la culpable de la crisi econòmica, sinó la solució.

Els darrers anys, el Departament d’Educació ha realitzat retallades constants. I la nova Consellera continua pel mateix camí. Les noves retallades continuen afectant de manera negativa la qualitat d’atenció a l’alumnat, als centres públics, als professionals i als serveis educatius i a tota la comunitat. I, el que és més important, incideix en la qualitat de l’educació pública, i més quan:

  • Ja s’han suprimit centenars de professionals a les plantilles dels centres docents i serveis educatius, malgrat que el nombre d’alumnes escolaritzats creix.
  • Es retallen les dotacions pressupostàries dels centres entre un 20% i un 35%, que s’afegeixen a les anteriors, superant el 42% acumulat en els últims 3 anys. Aquestes retallades comprometen el funcionament normal dels centres.
  • L’aprovació de la instrucció 1/2011, està provocant l’acomiadament de molt personal interí i temporal, trasllats forçosos i la manca total de cobertura de les substitucions per malaltia o d’altres circumstàncies del Personal Laboral (TEIs, TIS, educadores, vetlladores…) i d’Administració i Serveis (conserges, administratius…) dependents del Departament d’Educació.
  • Es paralitzen les noves construccions de centres i es manté un nivell molt alt d’aules prefabricades.
  • S’està proposant d’introduir taxes als estudiants d’FP pública. L’FP és la via professionalitzadora dels joves i, per tant, una via d’ocupació del col·lectiu que pateix prop del 50% d’atur.
  • Finalment, el conseller d’economia avisa de la possibilitat de privatitzar i externalitzar diversos serveis públics i en concret serveis complementaris a l’ensenyament públic.Estem convençuts/des que l’educació és una eina fonamental per superar l’actual situació de crisi econòmica i social i que l’ensenyament públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Una política de retallades no ajuda a avançar en aquesta direcció.

I per això plantegem les prioritats següents:

  1. Restituir als centres les quantitats econòmiques retallades i un pla de recuperació d’allò perdut en els últims anys.
  2. Recuperar i ampliar les plantilles dels centres i dels serveis educatius que han estat darrerament disminuïdes, per tal de poder donar l’atenció necessària a tot l’alumnat.
  3. No podem acceptar que les retallades acabin afectant a la contractació de personal ni suposin recórrer al copagament dels serveis.RETALLAR EN EDUCACIÓ ES:

· Tancar les portes del futur
· Retallar en qualitat d’aprenentatge
· Retallar en igualtat social