dimecres, 8 de juny del 2011

Concentració del 25 de maig. (fotos)

MANIFEST DE L'INSTITUT MAREMAR


UN ALTRE CAMÍ ÉS POSSIBLE.

L’educació és un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té dret a accedir i l’Administració té el deure de garantir en condicions de qualitat i d’igualtat. A més, hi ha consens en la nostra societat sobre el fet que l’educació és la condició per fer possible una societat cohesionada i justa i que, perquè això sigui possible, l’ensenyament públic ha de ser l’eix vertebrador de tot el sistema educatiu.

Es vol fer creure la necessitat econòmica de les retallades quan es tracta d’una decisió política: es treuen recursos d’educació i sanitat i es donen als bancs que són els culpables de la crisi financera. L’educació no és la culpable de la crisi econòmica, sinó la solució.

Els darrers anys, el Departament d’Educació ha realitzat retallades constants. I la nova Consellera continua pel mateix camí. Les noves retallades continuen afectant de manera negativa la qualitat d’atenció a l’alumnat, als centres públics, als professionals i als serveis educatius i a tota la comunitat. I, el que és més important, incideix en la qualitat de l’educació pública, i més quan:

 • Ja s’han suprimit centenars de professionals a les plantilles dels centres docents i serveis educatius, malgrat que el nombre d’alumnes escolaritzats creix.
 • Es retallen les dotacions pressupostàries dels centres entre un 20% i un 35%, que s’afegeixen a les anteriors, superant el 42% acumulat en els últims 3 anys. Aquestes retallades comprometen el funcionament normal dels centres.
 • L’aprovació de la instrucció 1/2011, està provocant l’acomiadament de molt personal interí i temporal, trasllats forçosos i la manca total de cobertura de les substitucions per malaltia o d’altres circumstàncies del Personal Laboral (TEIs, TIS, educadores, vetlladores…) i d’Administració i Serveis (conserges, administratius…) dependents del Departament d’Educació.
 • Es paralitzen les noves construccions de centres i es manté un nivell molt alt d’aules prefabricades.
 • S’està proposant d’introduir taxes als estudiants d’FP pública. L’FP és la via professionalitzadora dels joves i, per tant, una via d’ocupació del col·lectiu que pateix prop del 50% d’atur.
 • Finalment, el conseller d’economia avisa de la possibilitat de privatitzar i externalitzar diversos serveis públics i en concret serveis complementaris a l’ensenyament públic.Estem convençuts/des que l’educació és una eina fonamental per superar l’actual situació de crisi econòmica i social i que l’ensenyament públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Una política de retallades no ajuda a avançar en aquesta direcció.

I per això plantegem les prioritats següents:

 1. Restituir als centres les quantitats econòmiques retallades i un pla de recuperació d’allò perdut en els últims anys.
 2. Recuperar i ampliar les plantilles dels centres i dels serveis educatius que han estat darrerament disminuïdes, per tal de poder donar l’atenció necessària a tot l’alumnat.
 3. No podem acceptar que les retallades acabin afectant a la contractació de personal ni suposin recórrer al copagament dels serveis.RETALLAR EN EDUCACIÓ ES:

· Tancar les portes del futur
· Retallar en qualitat d’aprenentatge
· Retallar en igualtat social
dimarts, 24 de maig del 2011

Manifestació dimecres 25 de maig

El passat dimecres 18 els profes del Maremar van sortir a la porta per manifestar-se en contra de les retallades, com podeu veure a les fotos.
Dimecres 25 ens tornarem a manifestar però aquesta vegada ens trobarem amb altres centres del poble a la plaça de l'Ajuntament a les 13,45.
Volem demanar la participació a les protestes de tots els perjudicats. Alumnes i famílies juntament amb els professors tindrem més força i més quan ja es sap que no hi haurà la nova línia de primer d'ESO que fa falta al poble la qual cosa porta a aules saturades i a que el departament estigui "aconsellant" als pares portar els fills a la concertada.
FEM UNA CRIDA A TOTES LES FAMÍLIES A PARTICIPAR . (Veniu amb samarretes grogues)


dijous, 5 de maig del 2011

Una proposta d’acció per a presentar als claustres

Per veure el bloc original clica aquí.

Amb l’objectiu d’informar, sensibilitzar i tractar de mobilitzar al conjunt de la comunitat educativa, per tal evitar el deteriorament de les nostres condicions laborals i treballar en la defensa de la qualitat en la educació pública, us proposo un conjunt d’accions que jo presentaré al claustre del nostre institut i que crec que podrien impulsar-se en tots els centres i municipis:

 1. Demanar l’aprovació del conjunt del Claustre d’un Manifest de rebuig de les mesures que vol portar a terme el departament d’ensenyament per enviar-lo a la consellera.

 2. Traslladar al Consell Escolar del Centre, a través dels nostres representats, la mateixa moció amb la mateixa intenció.

 3. Proposar al representant de l’ajuntament en el Consell Escolar del Centre i a la resta de representants de la comunitat educativa l’organització al municipi d’unaJornada en Defensa de l’Educació Pública. Aquesta jornada:

a) S’hauria de fer extensiva a tots els centres públics del municipi de tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària i universitat).

b) Podria consistir en desenvolupar una jornada lectiva als carrers per mostrar la nostra feina, informar i sensibilitzar la població al respecte. Malgrat la planificació pugui ser complicada l’efecte crec que paga la pena.

 1. Elaboració d’un Full informatiu per poder donar a conèixer la situació a les famílies i al resta de la ciutadania. En aquest s’haurien de recollir breument les mesures que es pretenen imposar i les conseqüències que en tindrien sobre les nostres condicions laborals, el bon desenvolupament de la nostra tasca i la qualitat del conjunt del sistema.

 2. Fer visible la nostra oposició a l’exterior de l’institut i demanar la col·laboració en la difusió de les nostres reivindicacions al teixit associatiu i cultural de la ciutat.

 3. Organitzar un concurs d’idees, que es pot fer a partir de la divulgació del Full informatiu, entre l’alumnat i el professorat per dissenyar: un eslògan reivindicatiu (per poder fer una gran pancarta a l’exterior de l’institut), un logo (que podria servir per a fer una xapa, un adhesiu o un pin) i un cartell en defensa de l’Escola Pública (per a facilitar la difusió a les entitats del municipi).

 4. Tractar de coordinar-nos amb altres sectors de la Funció Pública per a tractar d’impulsar més endavant accions comunes.

 5. Demanar al conjunt de la Comunitat Educativa la difusió d’aquesta iniciativa per tal detraslladar-la a d’altres centres i municipis de Catalunya a través dels amics o els companys de feina i mitjançant el correu electrònic i les xarxes socials.

No cal dir que per poder portar a terme la major part d’aquestes accions es necessita del consens i la participació activa dels agents implicats. És un document obert i de màxims però ningú que no ho hagi intentat, mai podrà dir que no sabia què es podia haver fet.